Categories
Attack Defense

Attack Defence Tshark Basic Challenge 3

What is the IP address of the SIP server in the PCAP? PCAP dosyasındaki SIP sunucusunun IP adresi sorulmaktadır. How many RTP packets are there in the PCAP? PCAP dosyasında kaç tane RTP paketi olduğu sorulmaktadır. How many RTP packets are there in the stream with ‘Syncronization Source Identifier’ value 0x9add865b? Synchronization Source identifier değeri […]

Categories
Attack Defense

Attack Defence Tshark Basic Challenge 2

Bu içerikte hiç tcpdump kullanmadan tamamen tsharka focus olmuş durumdayız. 🙂 How many HTTP packets are there in the PCAP file? PCAP dosyasında kaç tane HTTP paketi olduğu sorulmaktadır. Tshark da -r parametresi ile dosyayı veriyoruz. -Y parametresi ile wireshark GUI’sindeki display filtrer kısmına yazdığımız sorguları yazabiliyoruz. wc -l parametreleri ise kaç satır olduğunu ekrana […]

Categories
Attack Defense

Attack Defence Network Pentesting Basics

Basics 1 Her zaman ki gibi keşif ile başlıyoruz. Hedef makinanın 192. X.Y.3’de olduğunu zaten bizimle paylaşıyorlar. Önce nmap ile IP adresi üzerindeki portları tarıyoruz. Which port is used by the FTP server? FTP server’ın hangi portta çalıştığı soruluyor. Bulduğumuz portlara -sV ile versiyon taraması yapıyoruz. Retrieve the flag stored on the FTP server. FTP […]

Categories
Attack Defense

Attack Defence Network Scanning Basics Challenge

Challenge 1 On which port is the FTP server running? FTP sunucusunun hangi portta çalıştığı sorulmaktadır. Yukarıdaki sorguda -v parametresi ile versiyon istedik ama vermedi. Bizde sadece çıktıda görünen portlara yeniden versiyon için tarama yapıyoruz. On which port is the Memcached server running? Memcached sunucusunun hangi portta çalıştığı sorulmaktadır. On which port is the MongoDB […]

Categories
Attack Defense

Attack Defence Tshark Basics Challenge 1

Tshark yerine tcpdump ile işlerimi yapmaktan yanayım. Bu nedenle işlemlerin çoğunu tcpdump ile yaptım ama sizler için tsharkla nasıl yapılacağını da yazdım. Malum makina bizler tshark öğrenelim diye var 🙂 How many packets are there in the PCAP file? PCAP dosyasında kaç tane paket olduğu sorulmaktadır. Tshark da -r parametresi ile dosyayı veriyoruz. -z parametresi […]